Engla's bildskatt
                Copyright 2007 Hägertz Engstam. All Rights Reserved.
Engla's bildskatt

Rörelsen utförde under sin verksamhet fram till 1964, 25 542 fotograferingar. Varenda en är noterad! I nogsamt dokumenterade journalerna finns varje foto antecknat, med nummer, datum, motiv, och beställare. De finns nu bevarade och inlåsta i ett kassaskåp hos hembygdsföreningen. Även alla negativ finns kvar! De finns i förvar hos Oskarströms hembygdsförening. Mer information och även hjälp med åtkomst kan fås via Oskarströms hembygdsförening på följande länk > Hägertz glasplåtar

I denna omfattande bildskatt finns många porträtt. Många var de som kom till Oskarström för att på olika sätt arbeta för den nystartade textilfabriken Skandinaviska Jutespinner och väveriaktiebolaget.  Att ta kort vacker uppklädda för att visa att man lyckats och sedan skicka hem till släkt och vänner var populärt.

Även uppdrag hos de mer välbärgade familjerna var många, att till exempel dokumenterade Engla många av de för tiden populära maskeraderna kallade kostymbaler.


Självklart finns det många mer privata foton bevarade också, varav många på hennes kära syskon som betydde mycket för Engla.Även dokumentationen för tidningar av händelser på orten samt byggnader och miljöer för fabriken var omfattande.
Här återfinns några bilder av Engla på Oskarström Sulfitfabrik, upplagda av > Halmstad museum
Det ingick även i hennes arbete att hjälpa dem som själva fotograferat med sin lådkamera. Efter framkallningen, för de som ville,  tog hon sig tid att visa och kommentera bilderna och gav dem fototips och råd.

Från 1929 hade Engla en assistent anställd, Inga Andersson från Oskarström. Inga var en  trogen medhjälpare och en slags allt i allo i firman, kopierade bilder, sålde film med tillbehör och hjälpte till i ateljén och med hushållet.

Engla i sin fotoatljé
En av tidens populära kostymbaler förevigad av Engla
Syster Hedvig och bror Ragnar i "Hvilans" trädgård.
Syster Hedvig i "Hvilans"
trädgård ca 1917.